Genero berdintasunaren gaineko planak eta jazarpen laboralari, sexualari eta sexuaga tikoari aurre hartzeko protokoloak

Sbalen, bezeroei laguntzen diegu beren erakundeetan Berdintasun Plan bat negoziatzen, prestatzen eta ezartzen, zertarako eta gizon-emakumeen artean diren desorekak eta desberdintasunak zuzentzeko.

Berdintasun Plan bat eginda, plan hori nahitaezkoa bada eta ez bada, absentismoa jaitsiko da enpresan, zerbitzuaren kalitatea igo, produktibitatea handitu, talentua atxiki eta merkatuan duen irudia hobetu.

Sbalen, aholkularitza zerbitzua ematen dugu jazarpen batzordea eratzeko; eta, ondoren, jazarpen laboralari, sexualari eta sexuagatikoari aurre hartzeko barne protokoloaren negoziazioan eta eraketan parte hartzen dugu.Horrez gain, enpresei laguntzen diegu salaketa bideratzeko prozedura bat ezartzen, eta lanagatik nahiz sexuagatik ager daitezkeen jazarpen zantzuak ikertzen.

Beste zerbitzu batzuk

Lanerako eta gizarte segurantzarako eskubidea
Inspecciones de trabajo
Ikuskaritza soziolaboralak eta berdintasunaren ingurukoak
Enplegua erregulatzeko dosierrak, hitzarmen kolektiboen negoziazioa eta enpresa itunak
Lan arriskuen prebentzioa
Due diligence

© Copyright 2024 | Aviso Legal | Política de cookies | Política de privacidad de redes sociales | Política de privacidad
Contáctanos