Sozietatea Berregituratzea

  • Planifikazio eta aholkularitza fiskal eta legala enpresako taldeak berregituratzeko era guztietako eragiketetan
  • Prozedura fiskal eta juridikoa prestatzea eta berrikustea honakoei dagokienez: bat-egiteak, banaketak, aktibo eta jarduera-arloen ekarpen ez-diruzkoak
  • Enpresen eskuratzeak eta salmentak. Due Diligence fiskal eta legala

Beste zerbitzu juridikoak

Prozesuetako Zuzenbidea
Family office
Lehiaketako Zuzenbidea
Sozietateen Zuzenbidea
Zuzenbide Zibila/Merkataritzako Zuzenbidea
Due diligence

© Copyright 2024 | Aviso Legal | Política de cookies | Política de privacidad de redes sociales | Política de privacidad
Contáctanos