Lehiaketako Zuzenbidea

Lehiaketako zuzenbidearen eremuan SBAL bere bezeroei doa funtsezko bi egoeratan:

Aholkua

  • Aholkua eta kaudimen-gabezia-egoerari aurre egiten dioten pertsona juridikoetako irudikapena
  • Aholkua eta zeinen zordunak kaudimen-gabezia-egoeran aurkitzen diren hartzekodun irudikapena

Zerbitzuak

  • Kontabilitateko erregistroen prestaketa eta Lehiaketarako beste datu nabarmen batzuk
  • Enpresetarako kantitate kexa konkurtsopekoak
  • Hartzekodunekin eta kreditu-entitateekin, zorretako eta beste ondare-saneamendu neurri batzuetako birfinantzaketarekin, negoziazioa

 

Beste zerbitzu juridikoak

Prozesuetako Zuzenbidea
Family office
Sozietatea Berregituratzea
Sozietateen Zuzenbidea
Zuzenbide Zibila/Merkataritzako Zuzenbidea
Due diligence

© Copyright 2024 | Aviso Legal | Política de cookies | Política de privacidad de redes sociales | Política de privacidad
Contáctanos