Sozietateen Zuzenbidea

  • Kapitala eratu, zabaldu edo murriztea, estatutuak aldatzea, eraldatzea, bat egitea, banatzea, desegitea eta likidazioa
  • Estatutu sozialak eta bazkideen itunak idaztea
  • Sozietateen arteko lankidetzako akordioak
  • Sozietateen Idazkaritza
  • Due diligence
  • Aholkularitza juridiko integral iraunkorra enpresaren jarduera arruntean
  • Administratzaileen erantzukizuna
  • Prozesuen zuzendaritza letradua

Beste zerbitzu juridikoak

Prozesuetako Zuzenbidea
Family office
Lehiaketako Zuzenbidea
Sozietatea Berregituratzea
Zuzenbide Zibila/Merkataritzako Zuzenbidea
Due diligence

© Copyright 2024 | Aviso Legal | Política de cookies | Política de privacidad de redes sociales | Política de privacidad
Contáctanos